התקנת 0.23.5 (CSU)


For support in English, ask for help at Nintendo Homebrew on Discord.
If you appreciate this guide, I accept Donations.

Required Reading

כדי להשתמש בקישורי המגנט בעמוד הזה, תצטרכו כלי טורנט כמו Deluge

What You Need

Instructions

  1. תעשו את ההוראות שיש בתוך - הוראות ההפעלה לSystem Updater using the downloaded 0.23.5 PANDA CSU for your device and region.

Continue to Installing boot9strap (Browser)